Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky gastronomických zařízení

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky gastronomických zařízení

Posudky gastronomických zařízení

Jsou to speciální zařízení určená pro přípravu pokrmů a nápojů, tj. pro vaření, pečení, grilování, fritování, dávkování, mražení, chlazení, mytí apod. Např. hnětače, šlehače, stroje na dělení a tvarování chlebového těsta, tvarovací linky na pečivo, krájecí a rozvalovací stroje, horkovzdušné pece, myčky.

Případová studie 5

Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této podrobné prohlídky bylo zjištěno, že kuchyni jsou umístěna kovová zařízení a při čištění dlažby byl použit nevhodný čisticí prostředek, jehož agresivní výpary rozpouští kovy. Při použití se uvolňoval chlorovodík. Vzniklé fluidní prostředí v prostoru kuchyně zapříčinilo opotřebení – erozi na instalovaném vybavení kuchyně. Umytím vnějších částí povrchů nerezových a ostatních kovových součástí a vybavení kuchyně nebylo však odstraněno narušení povrchů a dalších konstrukčních uzlů zařízení (hřídele, ložiska kluzná a valivá, čepy apod.). Je zřejmé, že agresivní výpary způsobily také poškození elektrických a elektronických součástí vybavení. Posouzení technického stavu nového gastrozařízení bylo podkladem pro jednání MÚ s dodavatelem zařízení.

Případová studie 4

Akciová společnost požádala o provedení technické a jakostní prohlídky gastro zařízení, které dodavatelská výrobní firma na základě smlouvy o dílo vyrobila a instalovala u objednavatele. Veškeré zařízení bylo vyrobeno z nerezové oceli. Objednavatel – akciová společnost nebyla spokojena s kvalitou dodaných zařízení. Na základě detailní prohlídky jednotlivých zařízení jsem v obsáhlém znaleckém posudku uvedl zjištěné závady včetně doporučení k nápravě stávajícího stavu.

Případová studie 3

Na základě požadavku společnosti, která provozuje restauraci v Brně zahrnující kuchyni s denním provozem a výčepním barem, jsem zpracoval ocenění veškerých zařízení a předmětů, které slouží v provozu obou součásti restaurace. Významnou součást ocenění tvořilo nerez vybavení kuchyně a nerez součásti baru. Znalecký posudek jsem zpracoval za účelem prodeje restaurace.

Případová studie 2

Na základě výběrového řízení na zpracování znaleckého posudku pro ústřední orgán jsem byl pověřen oceněním zařízení kuchyně. Jednalo se o rozličná zařízení z materiálu nerez a vybavení kuchyně, která byla pořízena před deseti lety a nyní byla z provozních důvodů zrušena. Účelem znaleckého posudku bylo stanovení obvyklé ceny těchto zařízení, která budou nabídnuta případným zájemcům k prodeji a dalšímu využití.

Případová studie 1

Společností zajišťující komplexní správu administrativních a multifunkčních budov jsem byl pověřen, abych zpracoval znalecký posudek pro 50 speciálních gastronomických zařízení umístěných ve středisku zabezpečujícím stravování zaměstnanců této společnosti.

Ve znaleckém posudku jsem stanovil míru opotřebení jednotlivých zařízení s ohledem na dobu používání a jejich technický stav. Cílem posudku bylo navrhnout pro jednotlivá zařízení, v jakých konkrétních termínech je nutno provádět čištění, servisní prohlídky, opravy, případně obnovu zařízení tak, aby jednotlivá gastronomická zařízení mohla být i nadále využívána v provozu. Navrhované postupy zároveň umožní optimalizovat náklady vynaložené na péči o tato zařízení.zahradní nábytek
Případová studie
(23.04.2019)
Pro společnost se zahraniční účastí jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém byla stanovena obvyklá – tržní cena...

více info.

Případová studie
(31.03.2019)
Pro zemědělský podnik jsem zpracoval obvyklou cenu kolového traktoru ZETOR pro účely úvěrového řízení. Obvyklá cena...

více info.

Případová studie
(27.01.2019)
Na žádost banky jsem zpracoval znalecký posudek na soubor dřevoobráběcích strojů a zařízení. V průběhu financování...

více info.

Případová studie
(23.10.2018)
Leasingová společnost si objednala znalecký posudek s výpočtem obvyklé ceny na obráběcí centrum CNC. Stroj byl asi...

více info.

Případová studie
(23.9.2018)
Společnost obchodující se sportovními potřebami si vyžádala ocenění skladu sportovních potřeb, které jsou distribuovány...

více info.

Případová studie
(31.7.2018)
Pro potřeby dědického řízení jsem zpracoval posudek s oceněním hmotného majetku instalovaného v zubní ordinaci...

více info.

Případová studie
(27.5.2018)
Pro střední odbornou školu jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém se jednalo o starší strojní zařízení (vrtačky...

více info.

Případová studie
(29.4.2018)
Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této...

více info.

Případová studie
(26.3.2018)
Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro...

více info.

Případová studie
(28.2.2018)
Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro...

více info.

Případová studie
(27.12.2017)
Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí...

více info.

Případová studie
(21.11.2017)
Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj...

více info.

Případová studie
(23.7.2017)
Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl...

více info.

Případová studie
(3.7.2017)
Společnost vyrábí náhradní díly pro generální opravy různých strojů a zařízení např. zemědělských strojů, kovoobráběcích strojů,...

více info.

Případová studie
(30.5.2017)
Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický...

více info.

Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 21.05.2019