Ing. František Ohnisko - soudní znalec - zpracování posudků

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - zpracování posudků - úvod

Na základě jmenovacího dekretu Krajského soudu v Brně jsem byl dne 2.5.1995 č.j. 3027/94 jmenován znalcem v oborech:

  • ekonomika, odvětví ceny a odhady
  • strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné

Znalecké posudky movitých věcí zpracovávám podle Znaleckého standardu VZ ZS 01/97, zpracovaného VUT FSI v návaznosti na Metodiku oceňování věcí movitých vydanou v r. 2016 Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.

Motorová vozidla jsou oceňována dle Znaleckého standardu č. 1/2005 vydaného Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.Do mého zpracování znaleckých posudků se promítá zejména:

  • dlouholetá praxe v různých oblastech strojírenství:
    dělnická profese nástrojař
    inspektor strojů a zařízení (přejímání nových strojů a strojů po GO podle protokolů přesnosti – DIN, Schlezinger, vyhodnocení technického stavu a provozní spolehlivosti)
    řídící strojírenská funkce na trustu podniků – Generální ředitelství Brno
  • dvacetiletá praxe v oblasti zpracování znaleckých posudků movitých věcí pro rozličné účely se zaměřením na různé skupiny majetkuZnalecké posudky zpracovávám dle potřeby objednavatele v rámci celé ČR.

S ohledem na dosavadní praxi a pracovní zázemí Vám mohu zpracovat znalecký posudek dle možnosti v krátkém časovém termínu a za přiměřenou cenu.zahradní nábytek
Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Případová studie
(24.1.2016)
Společnost se zahraniční účastí požádala o stanovení obvyklé ceny specielní frézky na profilové šneky. Stroj byl staršího data výroby,...

více info.

Případová studie
(27.12.2015)
Pro neziskovou organizaci bylo třeba stanovit obvyklou cenu čistírny odpadních vod, která byla pořízena v roce 2001. Provedení bylo...

více info.

Případová studie
(22.11.2015)
Vysoká škola vypsala výběrové řízení na kancelářský nábytek, jehož součástí byla technická dokumentace. Jednotliví uchazeči předložili...

více info.

Případová studie
(18.10.2015)
Společnost s r.o. ukončila před dvěma lety provoz dílenských strojů a zařízení, ke kterým jsem zpracoval výpočet obvyklé ceny pro...

více info.

Případová studie
(31.8.2015)
Byl jsem požádán brněnskou firmou, abych zjistil, proč došlo k provozní nespolehlivosti vysokorychlostního CNC vláknového dělícího...

více info.

Případová studie
(30.6.2015)
Akciová společnost požádala o provedení technické a jakostní prohlídky gastro zařízení, které dodavatelská výrobní firma na základě...

více info.

Případová studie
(28.4.2015)
Firma vyrábějící součástky z tyčí a vícehranů na CNC soustruhu zjistila závadu na držáku poháněných nástrojů, který je ustaven...

více info.

Případová studie
(31.3.2015)
Na základě požadavku společnosti, která provozuje restauraci v Brně zahrnující kuchyni s denním provozem a výčepním barem, jsem...

více info.

Případová studie
(31.1.2015)
Pro majitele kolového traktoru Valtra 900 jsem stanovil obvyklou cenu traktoru. Posuzovaný traktor byl v havarijním stavu a byl...

více info.

Případová studie
(28.10.2014)
Firma se zahraniční účastí mě požádala, abych zjistil příčinu vzniku poruchy u elektrického motoru, který byl umístěn v chladicí...

více info.

Případová studie
(23.9.2014)
Na základě výběrového řízení ústředního orgánu (ministerstva) jsem byl pověřen oceněním majetku – zejména vybavení kanceláří...

více info.

Případová studie
(31.8.2014)
Zpracoval jsem posouzení, zda byly v projektu výzkumu a vývoje – obor slévárenství – splněny prvky novosti pro uznání stupně inovace...

více info.

Případová studie
(17.7.2014)
Zpracoval jsem ocenění zubní lékařské praxe s 2 tis. pacienty. Celkovou tržní hodnotu tvořily dvě složky: Hmotný a nehmotný majetek...

více info.

Případová studie
(30.5.2014)
Na základě výběrového řízení na zpracování znaleckého posudku pro ústřední orgán jsem byl pověřen oceněním zařízení kuchyně. Jednalo se o...

více info.

Případová studie
(30.3.2014)
Zpracoval jsem znalecký posudek na linku pro výrobu plastových oken a dveří za účelem leasingového řízení – jednalo se o zpětný leasing...

více info.

Případová studie
(28.2.2014)
Pojišťovna mě požádala provést prohlídku zásilky, přičemž se jednalo o zboží poškozené při přepravě následkem promočení. Zboží přepravoval...

více info.

Případová studie
(28.12.2013)
Firma vyrábějící plastové výrobky, zejména tiskové plakáty, mě požádala o stanovení obvyklé ceny tiskařských strojů za účelem prodeje...

více info.

Případová studie
(30.11.2013)
Městský úřad mě požádal o stanovení obvyklé ceny cisternové automobilové stříkačky na podvozku Liaz, která byla určena k prodeji...

více info.

Případová studie
(28.10.2013)
Společnost, která se zabývá restauračním provozem, mě požádala o stanovení fyzického opotřebení, zjištění současného technického stavu...

více info.

Případová studie
(30.9.2013)
Na žádost strojírenské firmy jsem zjišťoval, proč nefunguje přípravek na úpravu dílce pro uchycení automobilového výfuku. Při závěrečných zkouškách...

více info.

Případová studie
(29.7.2013)
Zpracoval jsem pro objednatele znalecký posudek pro dva tiskařské stroje stejného typu. Cílem bylo zjistit, zda jsou stroje v základní sestavě zcela...

více info.

Případová studie
(24.6.2013)
Byl jsem jmenován KS v Brně znalcem pro zpracování znaleckého posudku za účelem stanovení obvyklé ceny movitého majetku, který navrhovatel v rámci koncernu...

více info.

Případová studie
(12.5.2013)
Byl jsem požádán pojišťovnou, abych zjistil a ve znaleckém posudku konkretizoval příčiny vzniku závady na pásovém rypadle, která vede k požadavku...

více info.

Případová studie
(23.3.2013)
Zpracoval jsem ocenění celkové tržní hodnoty kardiologické lékařské praxe, která tvořila dvě složky: hmotný majetek a nehmotný majetek. Hmotný majetek...

více info.

Případová studie
(30.10.2012)
Byl jsem požádán o posouzení poškození krytů strojů při přepravě od výrobce k zákazníkovi. Strojní zařízení bylo na ložné ploše vozidla řádně zajištěno...

více info.

Případová studie
(9.7.2012)
Zpracoval jsem ocenění chirurgické lékařské praxe s 11 tis. pacienty pro účely prodeje. Celkovou tržní hodnotu tvořily dvě složky: Hmotný a nehmotný majetek...

více info.

Případová studie
(3.5.2012)
Fyzická osoba provozující rozsáhlou výrobní činnost včetně truhlářské výroby založila společnost s r.o., do níž bude v účetnictví převeden veškerý majetek...

více info.

Případová studie
(2.4.2012)
Fyzická osoba provozující rozsáhlou výrobní činnost včetně truhlářské výroby založila společnost s r.o., do níž bude v účetnictví převeden veškerý majetek...

více info.

Případová studie
(20.12.2011)
Pro společnost vyrábějící betonové výrobky v rozsáhlém sortimentu jsem zpracoval posudek hotových výrobků pro 280 souhrnných položek ...

více info.

Případová studie
(30.09.2011)
Předmětem znaleckého posouzení je stomatologická souprava 2028 III, která nebyla zcela novým výrobkem, protože byla provozována na předváděcích akcích. ...

více info.

Případová studie
(31.08.2011)
Česká výrobní společnost, která se zabývá výrobou kosmetických produktů v areálu v Brně, mě požádala, abych zpracoval znalecký posudek...

více info.

Případová studie
(1.07.2011)
Pro účely zpětného leasingu pro společnost zabezpečující výrobu plastových folií jsem zpracoval znalecký posudek flexotiskového stroje...

více info.

Případová studie
(2.05.2011)
KS Brno mě pověřil, abych posoudil, zda tvářecí stroje jsou instalovány podle zadání výrobce strojů nebo podle požadavků, které jsou vzhledem k povaze těchto strojů obecně vyžadovány...

více info.

Případová studie
(14.02.2011)
Většinový kapitálový podíl české výrobní společnosti se sídlem v Praze, která se zabývá výrobou kosmetických produktů, získala zahraniční společnost...

více info.

Případová studie
(15.11.2010)
Společností zajišťující komplexní správu administrativních a multifunkčních budov jsem byl pověřen, abych zpracoval znalecký posudek pro 50 speciálních gastronomických zařízení umístěných ve středisku zabezpečujícím stravování zaměstnanců této společnosti...

více info.

Případová studie
(11.10.2010)
Usnesením okresního soudu jsem byl ustanoven, abych posoudil a zachytil stav 18 textilních strojů společnosti, které správce konkurzní podstaty vyřadil ze soupisu konkurzní podstaty úpadce...

více info.

Nové webové stránky
(30.6.2010)
Dnes jsme pro Vás spustili nové webové stránky. Pokud zde nenajdete informaci, kterou jste hledali, neváhejte nás kontaktovat.

Ing. František Ohnisko
Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 28.05.2017