Ing. František Ohnisko - soudní znalec - zpracování posudků

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - zpracování posudků - úvod

Na základě jmenovacího dekretu Krajského soudu v Brně jsem byl dne 2.5.1995 č.j. 3027/94 jmenován znalcem v oborech:

  • ekonomika, odvětví ceny a odhady
  • strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné

Znalecké posudky movitých věcí zpracovávám podle Znaleckého standardu VZ ZS 01/97, zpracovaného VUT FSI v návaznosti na Metodiku oceňování věcí movitých vydanou v r. 2016 Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.

Motorová vozidla jsou oceňována dle Znaleckého standardu č. 1/2005 vydaného Ústavem soudního inženýrství VUT v Brně.Do mého zpracování znaleckých posudků se promítá zejména:

  • dlouholetá praxe v různých oblastech strojírenství:
    dělnická profese nástrojař
    inspektor strojů a zařízení (přejímání nových strojů a strojů po GO podle protokolů přesnosti – DIN, Schlezinger, vyhodnocení technického stavu a provozní spolehlivosti)
    řídící strojírenská funkce na trustu podniků – Generální ředitelství Brno
  • dvacetiletá praxe v oblasti zpracování znaleckých posudků movitých věcí pro rozličné účely se zaměřením na různé skupiny majetkuZnalecké posudky zpracovávám dle potřeby objednavatele v rámci celé ČR.

S ohledem na dosavadní praxi a pracovní zázemí Vám mohu zpracovat znalecký posudek dle možnosti v krátkém časovém termínu a za přiměřenou cenu.zahradní nábytek
Případová studie
(29.4.2018)
Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této...

více info.

Případová studie
(26.3.2018)
Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro...

více info.

Případová studie
(28.2.2018)
Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro...

více info.

Případová studie
(27.12.2017)
Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí...

více info.

Případová studie
(21.11.2017)
Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj...

více info.

Případová studie
(23.7.2017)
Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl...

více info.

Případová studie
(3.7.2017)
Společnost vyrábí náhradní díly pro generální opravy různých strojů a zařízení např. zemědělských strojů, kovoobráběcích strojů,...

více info.

Případová studie
(30.5.2017)
Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický...

více info.

Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 21.05.2018