Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky zdravotnické techniky

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky zdravotnické techniky

Posudky zdravotnické techniky

Jedná se např. o zařízení zubních ordinací a laboratoří, specielní vyšetřovací zařízení a přístroje ve zdravotnických zařízeních.

Případová studie 6

Pro potřeby dědického řízení jsem zpracoval posudek s oceněním hmotného majetku instalovaného v zubní ordinaci lékaře pro dospělé pacienty. Při technické prohlídce jsem zjistil, že speciální zařízení ordinace i ostatní vybavení je novějšího data a nevykazuje zjevné známky poškození. Tato skutečnost se projevila také ve výši ocenění vybavení této lékařské praxe.

Případová studie 5

Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro biologické aplikace – zejména pro zobrazování struktury buněk. Provozovatel zamýšlí koupi nového mikroskopu s rozšířenými parametry, který bude vyhovovat speciálním potřebám nového provozu výzkumného pracoviště. V místě instalace jsem tedy provedl technickou prohlídku stávajícího mikroskopu a dospěl jsem k tomuto závěru: Předmětný mikroskop je i po desetiletém provozním užívání ve stavu, kdy může být i nadále v omezeném režimu využíván. Provozovatel uvažuje o prodeji mikroskopu, o který se zajímá více zájemců. Pro účely prodeje jsem tedy vypočítal obvyklou prodejní cenu, za kterou bude provozovatel mikroskop nabízet zájemcům.

Případová studie 4

Zpracoval jsem ocenění zubní lékařské praxe s 2 tis. pacienty. Celkovou tržní hodnotu tvořily dvě složky: Hmotný a nehmotný majetek.
U hmotného majetku se jednalo o přístroje a zařízení ordinace, lékařské nástroje a ostatní vybavení.
Předmětem posouzení nehmotného majetku byl goodwill, kterým se rozumí „dobrá pověst“, jež je tvořena kartotékou věrných pacientů, poskytovanými výkony, vybudovanými dodavatelskými vztahy, umístěním ordinace, dopravní dostupností ordinace apod.
Pro ocenění goodwillu jsem použil metodu kapitalizovaných čistých výnosů. Metoda se opírá o dosažené výsledky v minulosti, které se upravují na srovnatelnou reálnou úroveň. Podkladem ke zpracování byla objednatelem mimo jiné předložena daňová přiznání a účetní závěrky za posledních 5 let. Znalecký posudek byl zpracován pro účely prodeje zubní lékařské praxe.

Případová studie 3

Zpracoval jsem ocenění celkové tržní hodnoty kardiologické lékařské praxe, která tvořila dvě složky: hmotný majetek a nehmotný majetek. Hmotný majetek je tvořen vnitřním zařízením ordinací (přístroje, výpočetní technika, vybavení nábytkem apod.)
Pro ocenění nehmotného majetku – výpočtu goodwillu, který je významnou složkou lékařské praxe, jsem využil specifické přednosti kardiologické praxe, např. umístění ordinace, interiérové vybavení, dopravní dostupnost, bezbariérový přístup, využití unikátních metod lékařů – specialistů, individuální přístup k pacientům, smluvní vztahy s pojišťovnami, jazykovou vybavenost lékařů.
Znalecký posudek byl zpracován za účelem zavedení majetku do účetnictví při převodu lékařské praxe z fyzické osoby na právnickou osobu, tj. společnost s r.o.

Případová studie 2

Zpracoval jsem ocenění chirurgické lékařské praxe s 11 tis. pacienty pro účely prodeje. Celkovou tržní hodnotu tvořily dvě složky: Hmotný a nehmotný majetek. U hmotného majetku se jednalo o přístroje a zařízení ordinace, lékařské nástroje a ostatní vybavení. Předmětem posouzení nehmotného majetku byl goodwill, kterým se rozumí „dobrá pověst“, jež je tvořena kartotékou věrných pacientů, poskytovanými výkony, vybudovanými dodavatelskými vztahy a vztahy s pojišťovnami, umístěním ordinace, dopravní dostupností ordinace apod.
Pro ocenění goodwillu jsem použil metodu kapitalizovaných čistých výnosů, které je možno rozdělit vlastníkům. Metoda se opírá o dosažené výsledky v minulosti, které se upravují na srovnatelnou reálnou úroveň. Kapitalizací upravených zisků z minulosti se vypočítá současná hodnota zisku. Předpokládaný růst praxe se zohlední modifikací kapitalizace mírou předpokládaného růstu zisku v budoucnosti.

Případová studie 1

Předmětem znaleckého posouzení je stomatologická souprava 2028 III, která nebyla zcela novým výrobkem, protože byla provozována na předváděcích akcích.
Po uvedení do provozu se vyskytovaly na stomatologické soupravě opakovaně různé závady, které se projevovaly špatnou funkcí vzduchového systému. Nejvážnější závada byla na křesle v opěrce zad.

S ohledem na opakované závady, které se nepodařilo dodavatelské firmě odstranit, jsem navrhl následující:
-požadovat od dodavatele výměnu stávající soupravy za novou soupravu v bezvadném technickém stavu,
-nebo výměnu elektromechanického pohonu pro pohyb opěrky zad za nový pohon včetně odstranění dalších závad.zahradní nábytek
Případová studie
(23.04.2019)
Pro společnost se zahraniční účastí jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém byla stanovena obvyklá – tržní cena...

více info.

Případová studie
(31.03.2019)
Pro zemědělský podnik jsem zpracoval obvyklou cenu kolového traktoru ZETOR pro účely úvěrového řízení. Obvyklá cena...

více info.

Případová studie
(27.01.2019)
Na žádost banky jsem zpracoval znalecký posudek na soubor dřevoobráběcích strojů a zařízení. V průběhu financování...

více info.

Případová studie
(23.10.2018)
Leasingová společnost si objednala znalecký posudek s výpočtem obvyklé ceny na obráběcí centrum CNC. Stroj byl asi...

více info.

Případová studie
(23.9.2018)
Společnost obchodující se sportovními potřebami si vyžádala ocenění skladu sportovních potřeb, které jsou distribuovány...

více info.

Případová studie
(31.7.2018)
Pro potřeby dědického řízení jsem zpracoval posudek s oceněním hmotného majetku instalovaného v zubní ordinaci...

více info.

Případová studie
(27.5.2018)
Pro střední odbornou školu jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém se jednalo o starší strojní zařízení (vrtačky...

více info.

Případová studie
(29.4.2018)
Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této...

více info.

Případová studie
(26.3.2018)
Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro...

více info.

Případová studie
(28.2.2018)
Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro...

více info.

Případová studie
(27.12.2017)
Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí...

více info.

Případová studie
(21.11.2017)
Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj...

více info.

Případová studie
(23.7.2017)
Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl...

více info.

Případová studie
(3.7.2017)
Společnost vyrábí náhradní díly pro generální opravy různých strojů a zařízení např. zemědělských strojů, kovoobráběcích strojů,...

více info.

Případová studie
(30.5.2017)
Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický...

více info.

Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 21.05.2019