Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky dopravních prostředků

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky dopravních prostředků

Posudky dopravních prostředků

Tj. automobily osobní a dodávkové, nákladní a jejich účelové modifikace (tahače návěsů, návěsy, přívěsy), autobusy, vozidla protipožární, trolejbusy, elektrobusy apod.

Ke zpracování posudku dopravních prostředků je třeba doložit osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) a malý technický průkaz.

Případová studie 5

Pro zemědělský podnik jsem zpracoval obvyklou cenu kolového traktoru ZETOR pro účely úvěrového řízení. Obvyklá cena byla vypočítána dle fyzického opotřebení, technického stavu a doby provozu. Traktor byl osazen předním vývodovým hřídelem včetně hydrauliky a uzavíracího mechanismu závěsu pro přívěs. V návaznosti na zjištění celkového technického stavu a provedené zkušební jízdy jsem při zpracování posudku dospěl k závěru, že opotřebení kolového traktoru je úměrné době provozního využívání.

Případová studie 4

V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o tahače, návěsy, přívěsy a ostatní stroje a zařízení pro dobývání a úpravu zeminy při přípravě staveb. Při výpočtu obvyklé ceny dle standardu soudního inženýrství pro dopravní prostředky jsem vycházel mimo jiné z doby provozu dopravních prostředků, z počtu ujetých km za dobu provozu a rovněž ze současného technického stavu. V některých případech bylo také nutno zohlednit při výpočtu počet odpracovaných motohodin.

Případová studie 3

Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla provedena v roce 2007 rekonstrukce nástavby a generální oprava účelového zařízení. Součástí této generální opravy byla také motorová část vozidla. Dobrý technický stav vozidla, i když se jednalo o starší typ, se promítl příznivě do výpočtu obvyklé ceny. Znalecký posudek byl zpracován za účelem prodeje vozidla.

Případová studie 2

Pro majitele kolového traktoru Valtra 900 jsem stanovil obvyklou cenu traktoru. Posuzovaný traktor byl v havarijním stavu a byl tedy nezpůsobilý provozu. Byla rozlomena drážková část hnacího hřídele od motoru k převodovce v zadní části a byla zjištěna také další poškození traktoru. Při výpočtu současné obvyklé ceny bylo nutno zohlednit především objem finančních výdajů, které se musí ke zprovoznění traktoru nezbytně vynaložit.

Případová studie 1

Městský úřad mě požádal o stanovení obvyklé ceny cisternové automobilové stříkačky na podvozku Liaz, která byla určena k prodeji. Stříkačka byla staršího data. Zjištěný technický stav byl dobrý, protože v roce 2011 byla provedena větší oprava motoru, podvozkové části a účelového zařízení. Následně byly provedeny zkoušky motoru, čerpadel a všech dalších funkčních uzlů vozidla, včetně vodní a pěnové nádrže, horní zapuštěné manipulační plošiny, pěnotvorného zařízení a panelu účelového hasicího zařízení.zahradní nábytek
Případová studie
(23.04.2019)
Pro společnost se zahraniční účastí jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém byla stanovena obvyklá – tržní cena...

více info.

Případová studie
(31.03.2019)
Pro zemědělský podnik jsem zpracoval obvyklou cenu kolového traktoru ZETOR pro účely úvěrového řízení. Obvyklá cena...

více info.

Případová studie
(27.01.2019)
Na žádost banky jsem zpracoval znalecký posudek na soubor dřevoobráběcích strojů a zařízení. V průběhu financování...

více info.

Případová studie
(23.10.2018)
Leasingová společnost si objednala znalecký posudek s výpočtem obvyklé ceny na obráběcí centrum CNC. Stroj byl asi...

více info.

Případová studie
(23.9.2018)
Společnost obchodující se sportovními potřebami si vyžádala ocenění skladu sportovních potřeb, které jsou distribuovány...

více info.

Případová studie
(31.7.2018)
Pro potřeby dědického řízení jsem zpracoval posudek s oceněním hmotného majetku instalovaného v zubní ordinaci...

více info.

Případová studie
(27.5.2018)
Pro střední odbornou školu jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém se jednalo o starší strojní zařízení (vrtačky...

více info.

Případová studie
(29.4.2018)
Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této...

více info.

Případová studie
(26.3.2018)
Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro...

více info.

Případová studie
(28.2.2018)
Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro...

více info.

Případová studie
(27.12.2017)
Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí...

více info.

Případová studie
(21.11.2017)
Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj...

více info.

Případová studie
(23.7.2017)
Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl...

více info.

Případová studie
(3.7.2017)
Společnost vyrábí náhradní díly pro generální opravy různých strojů a zařízení např. zemědělských strojů, kovoobráběcích strojů,...

více info.

Případová studie
(30.5.2017)
Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický...

více info.

Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 21.05.2019